Home

Damgaard Company

damgaard_company_hq.jpgDamgaard Company er et danskejet investeringsselskab, der g​ennem mere end 25 år har investeret i bl.a. videreudvik-ling af mindre og mellemstore vidensvirksomheder inden for primært IT og teknologi, som har forretningsmæssigt udviklingspotentiale – gerne internationalt.

Damgaard Company er i dag investor i og medejer af en række veletablerede vækstvirksomheder, samt enkelte nystartede selskaber. Selskabet har ligeledes etableret en portefølje af mere passive investeringer, som forvaltes af eksterne formueforvaltere. 

Damgaard Company deltager aktivt i udviklingen af selskabets porteføljevirksomheder og investerer både kapital og ledelsesmæssige ressourcer i at realisere virksomhedernes stræben efter yderligere vækst og indtjening. Investering i porteføljevirksomheder foretages alene i virksomheder, som lever op til Damgaards værdigrundlag og investeringsprincipper og herunder har en dokumenteret, holdbar og skalérbar forretningsmodel.


 
Vi støtter:

damgaard_stotter_misbrugsportalen.jpg  

team rynkeby sponsorbanner 

​​